Your tagline goes here!|Wednesday, April 23, 2014
You are here: Home » Ayteni ishte e kudo ndodhur

Ayteni ishte e kudo ndodhur

Shqiptarët të kudondodhur në oazin e pafund të dijes

Nga:  Jeni Myftari Ayten Krasniqi-Ardel, e takova fare rastësisht, gjatë një udhëtimi që bëra me bashkëshortin, në Stamboll. Ishte pikërisht dita e parë e qëndrimit tonë në Stamboll dhe vizita e parë e jona në Arkivat Osmane të Stambollit, ku gjatë gjithë ditëve të qëndrimit tonë, kemi kërkuar dokumenta që kanë lidhje me historinë shqiptare, kur u befasuam nga ...Full Article