Ne jemi në kërkim për fotografitë tuaja nga e gjithë Shqipëria dhe trojet Shqiptare.

Ju dërgoni ato tek ne dhe ne do të përfshijmë një përzgjedhje në galeri ditore ose javore.

Ata nuk kanë nevojë të jenë te lidhura me një histori në lajme – ata mund të jetë një pikë referimi lokale, një mbledhje e miqve – çdo gjë të vërtetë që përshkruan jetën në Shqipëri e kudo që jetojnë Shqiptarët.

Dërgo fotot tuaja në të: foto@thealbanian.co.uk

Ju lutemi na jepni emrin tuaj, ku jetoni dhe detaje të shkurtra në lidhje me fotografitë.

Nëse dëshironi të dërgoni foton tuaj nga telefoni juaj celular, dërgoni me email në të njëjtin adresë si më sipër.

Nëse dëshironi që imazhi juaj të përfshihet në galerinë javore ose ditore të fotove, sigurohuni që ai të ketë një foto panoramike me një madhësi minimale prej 976 x 549 piksele.

 

Termat dhe Kushtet

Nëse dërgoni një imazh, e bëni këtë në përputhje me termat dhe kushtet e The Albanian.

Duke kontribuar në The Albanian , ju pranoni të na jepni një liçensë royalty-free, jo-ekskluzive për të publikuar dhe përndryshe ta përdorim materialin në çfarëdo mënyre që ne duam.