APLIKACIONE TË SHKËLQYESHME PËR TA KUPTUAR MË MIRË MATEMATIKËN

Teknologjia ofron një numër të madh të mënyrave për të mësuar diçka, për të ushtruar, dhe për ta kuptuar matematikën. Video lojëra, simulime interaktive, aktivitete dhe mjete tjera mund t’ju ndihmojnë gjatë të kuptuarit e matematikës. Këto janë disa prej tyre.

Understanding math – ky mjet i mëson fëmijët të shumëzojnë dhe të pjesëtojnë rrjedhshëm nga numri 1 deri më 100.

Numberphile – Video të shkëlqyeshme për numrat.

MathGames – Lojëra të lidhura me matematikën, të klasifikuara sipas klasës, aftësive dhe niveleve.

Gizmos – Luani me simulime të matematikës interaktive dhe shkencave natyrore për të fituar kuptim vizual të këtyre koncepteve.

Foldify – Krijim dhe shtypje e shabloneve prej të cilave mund të bëhen figura dhe sende.